Miljøvennlig emballasje

NASSAU støtter miljøvennlig emballasje

Som verden ser ut i dag, bruker vi for mye av naturens ressurser. Allerede i de første 8 månedene av året har jordens befolkning brukt ressursene «tilgjengelige» for hele året. I 2016 var det akkurat 8. august, som var dagen vi hadde brukt alle ressursene for året.

Dette er grunnen til at NASSAU ikke lenger vil være en del. På NASSAU pakker vi mange porter hver dag og bruker dermed emballasje, samtidig som vi bidrar til å beskytte miljøet og våre begrensede ressurser. Vi har derfor økt vårt fokus på å minimere forbruket av emballasje.

NASSAU har sikret at:

  • Minimum emballasje brukes når det er mulig
  • Resirkulerbar emballasje brukes
  • Emballasje laget av resirkulert materiale brukes
  • Emballasje av høy kvalitet brukes for å unngå ytterligere emballasje
  • Minst mulig emballasje brukes når det er mulig
  • Minst antall pakningsvedlegg, brosjyrer, etc., skrives ut

Leave a Reply

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)