Skinneføring

Der er alltid plass til en NASSAU port

Skinneføringen er banen som portbladet tilbakelegger i de vannrette og loddrette kjøreskinnene i forhold til bygningens faste konstruksjon.

I NASSAU 9000-modellen trekkes portbladet alltid helt bort fra portåpningen, noe som gir mulighet til maksimal utnyttelse av portåpningens høyde.

Ved bruk av et fleksibelt skinnesystem kan NASSAU 9000 tilpasses optimalt til plassforholdene som står til rådighet. Porten kan enten heises til vertikal eller horisontal posisjon, eller følge bygningens takhelling.

For å oppnå best mulig plassutnyttelse og mest stabil portmontering bør portbladet i utgangspunktet føres så tett mot taket som mulig.

Når den beste løsningen skal velges, anbefaler vi at du benytter deg av NASSAUs mangeårige erfaring innen oppmåling og fastlegging av optimal skinneføring.

Skinneføringen er den bane, som portbladet tilbagelægger i de vandrette og lodrette køreskinner i forhold til bygningens faste konstruktion. I NASSAU 9000-modellen trækkes portbladet altid helt fri af portåbningen, hvilket giver mulighed for at udnytte portåbningens højde på maksimal vis.

Via et fleksibelt skinnesystem kan NASSAU 9000 tilpasses optimalt til de pladsforhold der er til rådighed. Porten kan enten hejses til vertikal eller horisontal position, eller alternativt følge bygningens taghældning.

For at opnå den bedst mulige rumudnyttelse, samt den mest stablie portmontering bør portbladet grundlæggende føres så tæt mod loftet som muligt.

Når den bedste løsning skal vælges, anbefaler vi at gøre brug af NASSAU’s mangeårige erfaring til opmåling og fastlægning af optimal skinneføring.

 

Skinneløsninger til ethvert behov

NASSAU 9000 kan monteres via 10 forskjellige standard skinneføringer, og kan dermed tilpasses ethvert behov. Under kan du se de forskjellige skinneføringene vi tilbyr:

SL:
Standard lift
LH: 
Low head
HL:
High lift
HLKF: 
High lift med konsolplacerede fjedre
SLT: 
Standard lift med taghældning
LHT 2004:
Low head med taghældning
HLT:
High lift med taghældning
HLKFT:
High lift med konsolplacerede fjedre og taghældning
VL:
Vertical lift
VLKF:
Vertical lift med konsolplacerede fjedre
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)