Modellen oversikt

NASSAU 9000-serien finnes i tre forskjellige varianter: 9000F (oppskummede portpaneler), 9000G (alurammekonstruksjon med forskjellige fyllinger) samt 9000M, som er en blanding av 9000F og 9000G. Alle portene kan leveres med innebygd gangdør, men NASSAU anbefaler at gangdøren plasseres ved siden av porten hvis det er mulig.

Utover selve porten kan NASSAU tilby en rekke løsninger som skaper en harmonisk sammenheng mellom heiseporten og døren. Dører, faste sidefelt og faste overfelt fremstilt i samme materialer og farger som heiseporten gir mulighet til å skape en estetisk og praktisk helhetsløsning.

 

Heldækket opskummet port – 9000F

 

Alurammekonstruksjon med forskjellige fyllinger – 9000G

 

Kombinasjon av oppskummede paneler og alurammeseksjoner – 9000M

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)